Abolfazl۱۲۲

0
0

1.از کدامنرم افزار زیر برای راه اندازی وردپرس بر روی رایانه شخصی localhost استفاده نمی شود؟

الف.xampp

ب.wamp

ج.easyphp

د.excel

2.برای پیدا کردن برنامه ای که با wamp server تداخل درگاه دارد میتوانید با چی کلیک بر روی آیکون و برنامه وانتخاب apacheبرروی service گزینه…………را کلیک کنید؟

الف.testwamp

ب.testport80

ج.testskype

د.apachetest

3.در نرم افزار ومپ سرور یک پایگاه داده در کدام بخش ایجاد میشود؟

الف.www

ب.directory

ج.phpmyadmin

د.database

4.از کدام تب برای ساخت کاربر بر روی phpmyadmin استفاده می شود؟

الف.import

ب.export

ج.operations

د.privilege

5.پس از نصب ترم افزار ومپ برای اینکه به محیط سرویس دهنده وردپرس وارد شویم از کدامیک از آدرس های زیر استفاده می کنیم؟

الف.http://localhost

ب.http://wampserver

ج.http://wordpress

د.http://wampserver/wordpress

پاسخ ها

1.د

2.ب

3.ج

4.د

5.الف

0
0

سلام

1: excel

2: testport80

3: phpmyadmin

4: privilege

5: .http://localhos

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا