نمونه سوالات ورد پرس

0
0

1)کدامیک از پزینه های زیر یک سیسیتم میدیریت محتوا نیست؟!

 1. word press
 2. drupal
 3. joomla
 4. office

2)در ضورتی که وردپرس را بر روزی رایانه شخص راه اندازی کنیم اصطلاحا میگوییم آن را بر روی……….. راه اندازی کرده ایم.

 1. server
 2. local host
 3. personal computer
 4. cms

3)کدام زبان برنامه نویسی برای تولید وردپرس به کار رفته است؟!

 1. C
 2. pascal
 3. php
 4. asp

4)کدام پوشه به عنوان محل قرار گیری وردپرس استفاده میشود؟!

 1. wampserver
 2. wordpress-folder
 3. www
 4. مستقیما در درایو C قرار میگیرد

5)در نرم افزار ومپ سرور پایگاه داده در کدام بخش ایجاد میشود؟

 1. www
 2. directory
 3. php my admin
 4. data base
0
0

سلام

پاسخ سوالات:

سوال 1: office

سوال 2: localhost

سوال 3: php

سوال 4: www

5: phpmyadmin

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا