گراتک > نمونه کارها > وب سایت شخصی > کلینیک مشاوره مدیریت ایران
کلینیک مشاوره مدیریت ایران

کلینیک مشاوره مدیریت ایران

این سایت در حوزه ارائه محتوا خدمات مشاوره و آموزش به سازمان‌ها اعم از سازمان‌های خصوصی، عمومی(و دولتی) و غیرانتفاعی فعال است. سبک مشاوره‌ای این سایت از نوع مشاوره-تسهیل‌گری است.


مشاهده وبسایت کلینیک مشاوره مدیریت ایران

پربازدیدترین مطالب